Centre Bertran Oriola
Per ACN
Publicat el 28 de juny 2020

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decidit retirar cautelarment la gestió a Eulen de dues residències de gent gran de Barcelona. Els centres Bertran Oriola i Mossèn Vidal i Aunòs tenen expedients sancionadors oberts per diverses irregularitats detectades durant l'emergència sanitària, tant en la seva gestió com en l'atenció a usuaris.

Totes dues residències van ser intervingudes per la Generalitat en detectar irregularitats en el funcionament i organització del servei i es va substituir temporalment Eulen per una altra empresa gestora. Ara que la situació està controlada a tots dos centres, el Departament ha decidit suspendre cautelarment la gestió d'Eulen fins que no es resolgui definitivament els expedients.


En el cas de la residència Bertran Oriola, el 26 d'abril el Departament ja la va intervenir per tal de "reconduir" la situació. El Servei d'Inspecció va obrir expedient sancionador a l'empresa el 3 de juny per una presumpta infracció greu i per cinc presumptes infraccions molt greus que poden ser sancionades amb multa de 4.000 euros per la greu i amb multa de 7.900 euros per cadascuna de les molt greus, a més de la suspensió total de la prestació de serveis per un període de 4 anys per cadascuna de les infraccions. Segons el Departament, la situació sanitària a la residència està qualificada com a 'verda' i hi ha una situació "d'estabilitat" en la gestió.

Pel que fa a la Residència Mossèn Vidal i Aunòs, on el Departament assenyala que les irregularitats van portar el centre a una situació "d'afectació generalitzada" per la covid-19, la intervenció i el canvi temporal d'entitat gestora va ser el 7 de maig. El 3 de juny es va obrir expedient sancionador a Eulen per una presumpta infracció molt greu, que pot ser sancionada amb multa de 7.000 euros, a més de suspensió total de la prestació de serveis per un període de 4 anys.

A més, en aquesta residència el Servei d'Inspecció ja va obrir el 17 de març un expedient sancionador a l'empresa en relació als presumptes maltractaments rebuts per una resident per part de tres treballadors

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —