Un estudiant de Formació Professional de fusteria de l'Institut Pere Martell de Tarragona.
Per EFE
Publicat el 18 de gener 2022

Els graus en Mecatrònica o Instal·lació i Manteniment són les titulacions de formació professional amb més ocupació i amb sous superiors als 2.000 euros. Així ho indica la darrera anàlisi mensual de CaixaBank Dualiza, un estudi que, a més a més, situa les famílies professionals d'Imatge Personal i Comerç i Màrqueting a l'extrem oposat. L'Observatori de formació professional de CaixaBank Dualiza, elaborat en col·laboració amb Orkestra Institut Basc de Competitivitat, ha analitzat l'ocupabilitat dels diferents graus i cicles formatius en el darrer informe, que s'ha fet públic aquest dilluns.

La conclusió més evident és que la formació exerceix de barrera davant la desocupació: com més nivell formatiu, menys possibilitats de quedar a l'atur. D'aquesta manera, els graduats en formació professional superior veuen que les seves opcions d'aconseguir feina són similars a les d'un graduat universitari, mentre que els que tenen un títol de grau mitjà, en canvi, tenen més possibilitats de treballar que els de batxillerat.

De la mateixa manera que la formació exerceix de barrera davant l'atur, com més elevat és el nivell formatiu, més estables són les feines que s'obtenen. 5 de cada 10 titulats de grau mitjà obtenen un contracte indefinit, mentre que la xifra augmenta a 6 de cada 10 entre els que tenen un grau superior.
Aquesta empleabilitat, però, varia molt depenent del cicle estudiat, igual que els salaris percebuts. Si es tenen en compte les dades en conjunt del grau mitjà i el superior, sorprèn que gairebé la meitat dels titulats en Fabricació Mecànica i en Instal·lació i Manteniment cobren més de 2.000 euros al mes. 

Les famílies que obtenen els salaris més baixos són: Imatge Personal, Comerç i Màrqueting, o Imatge i So. Mentre que el nivell de salari és alt en el cas del 70% dels titulats en Fabricació Mecànica, només ho és per un 8% dels titulats en Imatge Personal. De la mateixa manera que en el grau mitjà, les famílies professionals industrials de grau superior amb un percentatge més elevat de salaris alts són: Instal·lació i manteniment, Fabricació mecànica, i Transport i manteniment de vehicles. Dins aquest grup també s'hi pot trobar la família Marítim Pesquera.

La següent posició l'ocupen les de caràcter STEM com ara Química, Informàtica i comunicacions, i Sanitat. Les famílies que sovint es troben els salaris més baixos són les mateixes que en el grau mitjà: Imatge personal, Serveis socioculturals i a la comunitat, Activitats físiques i esportives, i Imatge i so.

Aquesta anàlisi té una sèrie d'implicacions, per exemple, en l'àmbit de l'orientació professional. La família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat va recollir el 16% de les matriculacions el curs 2019-2020, i Activitats físiques i esportives el 7%. També té efectes en el disseny de la programació de formació duta a terme des de l'Administració Pública: "Fins a quin punt s'han d'impulsar cicles de famílies que generaran trajectòries professionals de baixa qualitat?", es pregunta l'estudi.

"Aquesta qüestió sembla pertinent fins i tot si hi ha una demanda expressa dins del mercat laboral, especialment en aquesta dècada en què, com indica l'Informe de 2021 de l'Observatori de la FP, s'obriran més de 9,5 milions d'oportunitats d'ocupació". Davant d'això, en un mercat laboral on el sector serveis cada vegada té més pes, "sembla necessari reflexionar sobre com es podrien generar perfils professionals que puguin aspirar a unes condicions de treball més consistents que possibilitin tenir un futur laboral més sòlid", conclou.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —