Rambles
Per ACN i Redacció
Publicat el 26 d’octubre 2020

Catalunya es lleva després d'haver viscut la primera nit sota el toc de queda —una primera nit informativa— decretat ahir per la Generalitat. Una mesura dràstica per combatre la pandèmia al país arran de la segona onada de contagis per coronavirus. S'ha adoptat un cop el govern espanyol ha tornat a declarar l'estat d'alarma a tot l'Estat, aprovat ahir en un Consell de Ministres extraordinari. 

Aquesta vegada, però, no s'estableix un confinament domiciliari sinó un toc de queda, que es gestionarà de forma descentralitzada. És a dir, els presidents de les comunitats autònomes són l'autoritat competent per ajustar la severitat amb què apliquen la mesura.

Tot seguit us expliquem les claus d'aquestes noves restriccions.

Puc sortir de casa? I fins quan ha de durar la broma?

A Catalunya el toc de queda serà finalment entre les deu de la nit i les sis del matí, segons ha informat el Govern, que apunta que els establiments oberts al públic hauran de tancar a les 21h de la nit perquè la ciutadania pugui arribar a temps al seu domicili. No obstant això, permetrà que les activitats culturals acabin a les 22h i que els assistents puguin tornar a casa fins a les 23h. Serà una de les excepcions del confinament nocturn que aplicarà la Generalitat.

? [IMPORTANT] Aquestes son les mesures de #confinamentnocturn per contenir els brots de #COVID19

? https://t.co/rOmLF9H3UC https://t.co/5PNRmAwC3F

— Interior (@interiorcat) October 25, 2020

? Des d'aquesta nit es prohibeixen a tot Catalunya els desplaçaments i la circulació al carrer entre les 22h i les 6h del matí.

? Els serveis, comerç minorista i restauració, els espais públics, activitats recreatives i esportives han de tancar i acabar a les 21h. pic.twitter.com/Nn6ILqGR9a

— gencat (@gencat) October 25, 2020
Altres excepcions de la mobilitat són: l'assistència sanitària d'urgència; l'adquisició de productes farmacèutics per raó d'urgència a la farmàcia més propera; desplaçament per anar i tornar de treballar amb el corresponent certificat de l'empresa; desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat per fer serveis essencials, sanitaris i socials; cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables; actuació urgent davant d'òrgans judicials; retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge; cura d'animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, de les quatre a les sis del matí; altres causes de força major o situacions de necessitat justificada.
En tot cas, caldrà dur el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Em puc reunir amb família i amics?

S'estableix un màxim de sis persones per a les reunions de grups que no convisquin, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en el públic. En les reunions de fins a sis persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes

Quant als actes religiosos i cerimònies civils (casaments, cerimònies fúnebres), l'assistència serà limitada al 50% de l'aforament. 

No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT: les activitats laborals; les activitats docents; les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars); les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts); les activitats de culte i els actes religiosos; els mitjans de transport públic; el transport escolar; les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema i exposicions; les activitats esportives; l’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.

Confinaments locals

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, no ha descartat un nou confinament perimetral i per zones si l'evolució de la pandèmia de coronavirus no és bona: "Tenim l'exemple de la conca d'Òdena, que va tenir un resultat positiu, i es podria repetir de forma excepcional. És una possibilitat que està sobre la taula", ha reconegut Sàmper.

També ha advertit que les multes per trencar el toc de queda poden ser d'entre 300 euros i 6.000 euros, en casos on hi hagi reincidència o desobediència. A més, el toc de queda nocturn implicarà que hi hagi "molta presència" policial al carrer.

Què passa amb la cultura i l'esport?

L'aforament de les activitats culturals, espectacles públics i recreatives no pot ser superior al 50% de la capacitat màxima, amb seients preassignats i registre de dades de contacte. L'horari de tancament serà a les 23h de la nit. Se suspèn l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, inclosa qualsevol estructura no permanent desmuntable. Es prohibeix l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais. Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20h.

Les festes majors queden suspeses, així com les activitats presencials en equipaments com centres cívics i d’altres de caràcter comunitari (tallers, xerrades, cursos o altres de similars), llevat que es facin per mitjans telemàtics.

Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, de lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants i adolescents; i els programes de suport juvenil, i altres activitats d'intervenció social i personals, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Quant a les activitats esportives, es poden utilitzar les instal·lacions i els equipaments esportius de caràcter lúdic amb control d’accés, sense superar el 50% de l’aforament. S’ajornen totes les competicions esportives previstes, excepte les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals. Finalment, es prohibeix l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de sales de jocs, casinos i sales de bingo.

Activitat laboral, professional i educativa

S’ha de prioritzar el treball a distància i reforçar el control dels espais comuns. S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció. Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència teòrica presencial ha de passar a format virtual. Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), inclòs el transport escolar.

Activitat comercial

Es permet l’obertura d’establiments i locals comercials minoristes amb un 30% de l’aforament total, excepte els establiments minoristes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% l’aforament total. S’ha de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre clients (si no és possible, es permet la permanència d’un client). Els establiments i locals comercials minoristes de més de 400 m2 de superfície útil d'exposició i venda han de disposar de sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real.

Els centres comercials han de controlar l’accés per garantir un aforament del 30%, també en els espais comuns i de pas. Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans. L’accés als emprovadors es redueix a una persona per cabina com a màxim. Els mercats no sedentaris han de reduir al 30% la capacitat d’aforament.

Es poden establir sistemes de recollida al local de forma esglaonada per evitar aglomeracions i també sistemes de repartiment a domicili. No es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal proper, excepte serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen específicament els serveis de tractament de bellesa, excepte els de perruqueria. 

Activitats d'hoteleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, incloses les àrees de servei d'autopistes i carreteres. Resten exclosos d’aquesta supensió els restaurants d’hotels i altres allotjaments turístics per a l'ús dels clients; els serveis de restauració de centres sanitaris, sociosanitaris i socials, i els menjadors escolars, de centres de treball, de formació i de caràcter social. Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia. Als espais comuns dels establiments hotelers i altres establiments turístics l'aforament s'ha de limitar al 50%.

Transport públic

El transport públic ha de mantenir l’oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn. Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, per exemple per menjar.

Eleccions amb normalitat

Catalunya celebra eleccions el 14 de febrer, fet que situa els comicis dins del rang d'aplicació d'una possible pròrroga de l'estat d'alarma. El decret diu que la vigència de l'estat d'alarma "no impedirà el desenvolupament ni la realització de les actuacions electorals precises per a la celebració d'eleccions convocades a parlaments de comunitats autònomes".

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —