Bernat Herràndiz Serentill
Bernat Herràndiz Serentill

Al costat de la veritat, que algú va dir que és revolucionària.

— El més vist —