- vídeos -
Reforma laboral
Per Víctor Sanz Guerrero , Sara Fontserè i Helena Castellà Batllori
Publicat el 07 de març 2022
Duració 2'28''

El 3 de febrer es va aprovar per votació al Congrés dels Diputats la nova llei de Reforma Laboral. Un dels principals canvis que introdueix respecte a la norma del 2012 afecta la regulació dels convenis col·lectius.

Què és un conveni? Diferències entre conveni col·lectiu i conveni d’empresa
Un conveni és un document amb valor jurídic on es regulen les condicions laborals de les treballadores d’una empresa com, per exemple, els horaris, el sou o el nombre d’hores extra que poden fer. N'existeixen dos tipus: el conveni col·lectiu (o sectorial) i el conveni d’empresa. En un conveni col·lectiu, les condicions laborals es fixen a partir d’un acord entre empresaris i treballadors. En canvi, en un conveni d’empresa no hi ha acord: és l’empresari qui estableix unilateralment les condicions laborals dels treballadors, sense que aquests tinguin poder de decisió.

Què canvia amb la nova reforma laboral? 
Fins ara, amb la reforma laboral del 2012 (aprovada amb la majoria absoluta del PP), el conveni d’empresa prevalia per sobre del col·lectiu en tots els aspectes. A partir del març del 2022, en canvi, els i les treballadores passaran a cobrar el que marca el conveni del sector pel qual treballen. Malgrat la normativa és molt clara amb els treballadors contractats directament per l’empresa on duen a terme la seva feina, en el cas de les treballadores subcontractades aquesta claredat es dilueix.

Per exemple, Las Kellys haurien de passar a cobrar el conveni col·lectiu d’hostaleria, el sector treballen. Tot i així, Las Kellys i els sindicats minoritaris asseguren que això no serà així, i que se seguiran aplicant els convenis del sector de la neteja i no pas els de l’hostaleria, amb uns sous més elevats. “Els polítics ens han traït un cop més, ens han ensenyat el que realment són”, afirma la Miriam, portaveu del sindicat de Las Kellys.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
- vídeos -
— El més vist —