L'augment de la bretxa de gènere en les tasques domèstiques i de cures afecta les publicacions i conciliació de les dones.
Per EFE i Redacció
Publicat el 14 d’octubre 2020

El confinament a causa de la covid-19 ha accentuat la bretxa de gènere en l’àmbit de la investigació a causa de l’augment en l’assoliment de tasques domèstiques i de cures, que ja es donava abans, per part de més dones que han assumit aquest rol en exclusiva. Això s’ha traduït en una producció científica lleugerament menor.

La Unitat Dones i Ciència del Ministeri de Ciència i Innovació ha presentat els resultats d’un qüestionari realitzat en lína a 1.563 persones, de forma anònima i voluntària, per conèixer l’impacte del confinament durant l’estat d’alarma en la conciliació personal, familiar i laboral dels investigadors. La percepció de la cura compartida s’ha donat, sobretot, per a ells (70 %) i menys per a elles (45,5 %), segons indiquen els resultats del qüestionari

Bretxa de cures, accentuada

La majoria d’homes i dones consideren que el confinament gairebé no ha servit com a oportunitat per repartir millor les responsabilitats a la llar (67,7 % d’ells i 70,1 % d’elles). La bretxa de cures que ja existia per a les investigadores s’ha accentuat durant el confiament, ja que més dones han assumit aquest rol en exclusiva i li han dedicat més hores diàries. 

Durant el confinament, tant la salut física com psicològica s’han ressentit en un percentatge important, especialment per a elles, amb un 40 % aproximadament que confessa que s’han vist afectades. La producció científica també s’ha vist afectada per les responsabilitats domèstiques i de cures. Aquesta és l'opinió del 33,1 % de dones i el 26,2 % d’homes.

Publicacions en el confinament

El qüestionari mostra que un 30,8 % del personal investigador no va presentar cap publicació durant el confinament, del qual un 33,1 % són dones i un 27,9 % homes. Del 69,2 % que sí que n'ha presentat, un 43,6 % d’homes va presentar dues o més publicacions, davant del 37,2 % de dones.


Les dades mostren que la desigualtat en la conciliació durant el confinament es tradueix en majors dificultats per a les dones a l’hora de desenvolupar la seva activitat investigadora


Les dades mostren que la desigualtat en la conciliació durant el confinament es tradueix en majors dificultats per a les dones a l’hora de desenvolupar la seva activitat investigadora i en una producció científica lleugerament menor. A mitjà i llarg termini aquest fet pot incidir negativament en la seva carrera professional, segons assenyala el document.

Durant l’estat d’alarma, un 80,8 % dels participants en el qüestionari van practicar el teletreball: un 14,9 % el va combinar amb la modalitat presencial i un 0,8 % va acudir presencialment. La càrrega de treball va ser similar a l’anterior a l’estat d’alarma per al 55,4 %, mentre un 25,7 % considera que va augmentar i un 18,9 % estima que va disminuir, sense que s’observessin grans diferències significatives per sexe. El qüestionari es va dur a terme entre el 2 i el 17 de juliol i, per edats, la franja més representada va ser la de 40 a 49 anys (36,1 % de la mostra), seguida de 50 a 59 anys (25,3 % de la mostra).

Un 79,2 % conviu en parella, categoria en la qual destaquen més els homes (82,7 % del total), que les dones (76,7 %); la tendència és inversa en el cas dels qui no viuen en parella i el 62 % conviu amb com a mínim un menor o amb un major d’edat depenent.

La Unitat de Dones i Ciència continuarà amb l’avaluació i seguiment de la situació de les investigadores, especialment de les més joves, a través de l’Observatori Dones, Ciència i Innovació.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —