El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, i el president Aragonès durant el ple del Parlament
Per ACN
Publicat el 29 de juliol 2021

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat per unanimitat el Fons Complementari de Riscos creat per la Generalitat amb l'objectiu, entre altres, de donar cobertura a la trentena d'exalts càrrecs del Govern a qui el Tribunal de Comptes reclama fiances per 5,4 milions d'euros. Així, el dictamen emès pel CGE conclou que el Decret Llei 15/2021 és legal i que la Generalitat té les "competències" estatutàries per habilitar un instrument com el fons. Tanmateix, l'òrgan consultiu recomana una sèrie de modificacions al decret, entre les quals hi ha incorporar "de manera explícita" la nova funció que se li atorga a l'Institut Català de Finances (ICF), que el CGE afirma que "hauria de ser excepcional i molt limitada en el temps".

El dictamen emès pel CGE afirma de forma clara que el decret "no és una norma legal de caràcter singular" i, per tant, "no és contrari a la jurisprudència constitucional sobre aquesta figura".

La sisena i última conclusió, també adoptada per unanimitat, recomana certes modificacions per "millorar la qualitat normativa" del decret i "esvair de manera expressa determinats dubtes que suscita el redactat actual".

Així, el Consell assegura que la disposició transitòria del Decret llei, que estableix que l'ICF serà l'avalador mentre no hi hagi una entitat gestora del fons, "aparta" l'Institut de les seves funcions, que principalment tenen a veure amb la promoció de l’activitat econòmica i professional.

Com que el Decret llei té un rang jurídic superior a la norma que regula l'ICF, el CGE demana que el text aprovat pel Govern incorpori "de manera explícita" les modificacions a la seva funció original i el seu "abast". "Atesa la naturalesa de les funcions per a les quals va ser creat l’Institut, hauria de ser excepcional i molt limitada en el temps", especifica el dictamen en referència al paper que li atorga el Decret.

D'altra banda, l'òrgan consultiu també demana "major claredat i seguretat jurídica" en la concessió del contraaval per part de la Generalitat. En aquest sentit, el CGE diu que "ha de ser el resultat del corresponent procediment administratiu".

Amb tot, recorda que la Generalitat està "habilitada competencialment per decidir donar cobertura als subjectes afectats en aquests estadis inicials o previs, d’imposició de requeriments patrimonials d’assegurament, mentre no es confirmi la seva responsabilitat".

El dictamen del CGE, que no és vinculant, ha arribat després de dies d'expectativa a petició dels grups parlamentaris del PSC-Units, Ciutadans i el PPC, que van sol·licitar-lo per esclarir si s'ajusta a la legalitat. Un cop emès l'informe del Consell de Garanties, es preveu que el Parlament de Catalunya ratifiqui el Decret Llei de creació del Fons Complementari de Riscos en el ple d'aquest dijous.
 Text

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —