El cuc de la farina, a punt de poder consumir-se a la UE
Per EFE
Publicat el 14 de gener 2021

El consum de derivats d'insectes està cada vegada més a prop de ser autoritzat a la Unió Europea (UE), tres anys després que la nova regulació comunitària sobre nous aliments impulsés el desenvolupament d'aquests tipus de productes.

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) acaba de publicar la primera avaluació completa sobre una proposta que fa servir un insecte com a aliment de consum humà, pas previ a l'autorització que ha de rebre de la Comissió Europea.

Es tracta d'assecar el cuc groc de la farina (Tenebrio molitor larva), iniciativa que va ser presentada pel grup francès EAP el 2018. Des que el gener d'enguany va entrar en vigor l'actualització de la citada normativa europea, l'EFSA és l'encarregada de realitzar les anàlisis de risc, sobre les que després basa la seva decisió la Comissió.

Investigació a l'alça

Cada vegada hi ha més interès en investigar altres formes d'alimentació, com ho demostra el fet que, en aquest temps, l'agència ha rebut 156 sol·licituds de productes nous, de les quals 39 han estat adoptades. Només a la categoria de derivats d'insectes existeixen 11 casos que s'estan avaluant i quatre que estan en fase de comprovar si la documentació aportada està completa abans de ser revisada.

El del cuc groc de la farina ha estat l'únic que, per ara, ha culminat el procés d'avaluació amb un resultat esperançador: l'EFSA considera que menjar aquest insecte sec és segur sota els usos i nivells d'ús pressuposats. 

Per arribar en aquesta conclusió, el científic de l'equip de Nous Aliments de l'EFSA, Ermolaos Ververis, explica a EFE que han estudiat a fons l'expedient de sol·licitud presentat per l'empresa, centrant-se en la informació sobre l'ús i nivell d'ús presuposat, el contingut nutricional, l'estabilitat del producte, la història del seu ús i altres dades sobre toxicitat o al·lèrgies. 

"En aquests tipus de productes, el pinso és molt important perquè els nivells de substàncies contaminants com microtoxines o metalls pesats depenen dels nivells que existeixin a l'aliment que es dona als insectes", argumenta Ververis, coordinador de l'ànalisi. D'aquí que sigui rellevant conèixer el perfil microbiològic i químic del producte perquè, en consumir un insecte, s'està ingerint el seu sistema digestiu, on també s'hi troben molts al·lèrgens que procedeixen del camp.

Segur però amb risc d'al·lèrgia

L'equip d'experts en nutrició, aliments nous i al·lèrgens de l'EFSA ha constatat que el consum d'aquest derivat de cuc pot causar reaccions al·lèrgiques a subjectes amb al·lèrgia als crustacis i als àcars de la pols.

Moltes al·lèrgies alimentàries estan relacionades amb les proteïnes, pel que s'ha estudiat si la seva ingesta pot desencadenar-les, ja sigui per la sensibilitat d'una persona a les proteïnes dels insectes, per la reactivitat creuada amb altres al·lèrgens, o pels al·lèrgens residuals que hi ha als aliments per a insectes com el gluten. 

Ververis afirma que seran els legisladors a la UE els que manejaran aquesta informació i haurn de decidir aspectes regulatoris com l'etiquetatge o les condicions de consum. El nou producte avaluat consisteix en l'assecat del cuc groc de la farina, presentat tant en la seva forma sencera com en pols. Es composa principalment de proteïnes, greix i fibra, segons l'agència europea, que no veu inconvenients en la composició ni en les condicions d'ús des de la perspectiva nutricional.

Els estudis sobre la seva toxicitat que es van presentar no són motiu de preocupació en termes de seguretat, com tampoc ho són els aspectes relacionats amb la seva estabilitat, si es tenen en compte els límits específics proposats durant tota la seva vida útil. 

Les anàlisis de risc de l'EFSA de nous aliments a partir d'insectes poden contribuir a la innovació al sector, malgrat sigui una tasca complicada per la gran diversitat d'espècies, amb tantes diferències entre ells, i per la disponibilitat de dades. 

En un moment en què es busquen fonts alternatives de proteïnes animals que requereixin menys pinso, produeixin menys deixalles i emetin menys gasos d'efecte hivernacle, aquest derivat de cuc pot col·locar-se el primer a la casella de sortida al mercat europeu.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —