ACN
Per ACN
Publicat el 01 d’abril 2021

El Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), destinarà 120.000 euros a una nova línia d’ajut per donar suport a la creació o a la continuïtat de projectes de podcasts en llengua catalana o occitana que tractin temes relacionats amb la cultura: l’audiovisual, les arts visuals, les arts escèniques, la música, els videojocs o el llibre. També poden accedir a l'ajut els podcasts que parlin de la relació de l'art i la cultura amb la tecnologia i la innovació i els de ficció narrativa. Els projectes subvencionables inclouen, d’una banda, la compra de material tècnic per fer possible la producció del podcast i, de l’altra, la realització d’una temporada de podcast.

Entre els requisits i les condicions, hi ha que la persona sol·licitant sigui titular dels drets per explotar els continguts relacionats amb el projecte de podcast; que cada episodi tingui una durada mínima de 20 minuts; que la temporada consti d’una sèrie d’un mínim de 10 episodis, excepte en el cas de podcasts de ficció narrativa, que han de tenir un mínim de 6 episodis; l'emissió del podcast ha de tenir lloc en el període que indiqui la convocatòria corresponent; que el podcast estigui allotjat en una plataforma especialitzada en la distribució de podcasts.

Així mateix, només es pot presentar una sol·licitud a cada convocatòria per a un únic projecte de realització d’una temporada de podcast i una sol·licitud cada tres anys per a l’adquisició de material tècnic per realitzar un podcast.

El podcast no es pot emetre per ràdio abans d’una setmana d’haver estat publicat al web o a la plataforma especialitzada. La quantia de la subvenció és d’un màxim del 100 % de la despesa prevista pel sol·licitant respecte del pressupost de desenvolupament del projecte, amb un límit pel que fa a sol·licituds per a la compra de material tècnic de 2.000 euros, i de 300 euros per episodi —amb un màxim total de 5.000 euros— pel que fa a les sol·licituds per a la realització d’una temporada del podcast.

Aquesta nova línia a més, preveu una puntuació específica addicional per a aquells projectes liderats per dones, siguin directores o guionistes. El foment de la igualtat de gènere és, de fet, un dels eixos estratègics de l’ICEC el 2021, així com la llengua, la digitalització, la diversitat territorial i la sostenibilitat.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —