Diccionari
Per EFE
Publicat el 23 de novembre 2020

El llenguatge jurídic i les expressions en llatí es barregen amb freqüència en els discursos i l'activitat parlamentària i, per facilitar la seva tasca a diputats, assessors i periodistes, el Parlament de Catalunya ha publicat un diccionari que les agrupa.

Es tracta d'un diccionari a l'ús, elaborat pel departament d'assessorament lingüístic del Parlament i el Centre de Terminologia Termcat, que es pot consultar en línia i que té un total de 213 entrades que recullen, amb exemples, les expressions més utilitzades, recomanacions per al seu ús i els principals errors que es cometen en fer-les servir.

S'hi troben des de les més populars i conegudes -'a priori', 'alter ego', 'sine qua non', 'ipso facto'- fins a les més infreqüents i de poc ús quotidià, com 'de lege ferenda' o 'rebus sic stantibus', que es va repetir amb freqüència al Parlament quan es debatia la rebaixa dels lloguers als locals tancats per la pandèmia a principis d'aquest mes.

Freqüents a les lleis

Molts dels llatinismes provenen de l'àmbit jurídic i es troben principalment en les lleis que redacta i aprova el Parlament, com 'intuitu personae' -en funció de la persona-, una locució pròpia del dret mercantil.

Entre les més adequades per al dia a dia parlamentari hi ha 'ad nauseam', que significa 'fins a l'avorriment' i acostuma a usar-se quan alguna cosa es repeteix molt, com alguns arguments i discursos; 'Ad kalendas graecas', que es fa servir quan un fet es posposa indefinidament, com algunes compareixences en comissió, o 'in albis', l'equivalent a 'quedar-se en blanc'.A la cambra catalana també s'ha sentit en més d'un debat l'expressió 'reductio ad absurdum', una 'reducció a l'absurd' que esporàdicament han utilitzat diputats per desacreditar els arguments dels seus homòlegs de la bancada rival.

L'embrió del diccionari és la recopilació "Locucions i expressions llatines" de el departament d'assessorament lingüístic del Parlament, de juny de 2018, que van elaborar Jordi Parramon i Núria Lucena, assessors lingüístics de la cambra catalana.

El diccionari també recull, entre d'altres, 'cum grano salis', que es tradueix literalment com 'amb un gra de sal' i s'empra com a metàfora sobre la prudència o la reflexió amb la qual cal tractar certs aspectes; o 'gratia et amore', 'de franc i per amor', que s'usa en tot allò relatiu a les activitats fetes sense ànim de lucre. 

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —