Terrassa bar
Per ACN
Publicat el 22 de maig 2020

El govern espanyol ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) una ordre segons la qual s'eliminen les franges horàries en municipis de menys de 10.000 habitants que estiguin a la fase 0 i 1. A més, podran obrir bars i restaurants pel consum a l'interior amb determinades condicions. Aquesta disposició entra en vigor aquest mateix divendres. Els municipis han de tenir una densitat inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat. A les vetlles podran assistir quinze persones en espais tancats i vint-i-cinc a l'aire lliure. També es podrà anar al temple si no es supera el 50 % de l'aforament. 

Aquesta ordre elimina les franges per a la població infantil i també per als esportistes no professionals. A més, no serà obligatori només un acompanyant en el cas dels nens. L'activitat es podrà practicar en el terme municipal o a una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent-hi municipis del costat, però sempre que també siguin de menys de 10.000 habitants.

Els bars i restaurants, amb l'excepció de discoteques i locals d'oci nocturn, podran obrir per al consum interior. No s'haurà de superar el 40 % de l'aforament. El consum a l'interior haurà de fer-se en taules, preferentment mitjanant reserva prèvia. No s'admetrà l'autoservei a la barra. Les taules hauran de guardar una distància de dos metres. Estarà permès l'encàrrec en el mateix establiment de menjar i beure per emportar. Es podran oferir productes de lliure servei a través de plats individuals degudament preservats. El servei de terrassa es farà d'acord amb el que es preveu a la fase 1. A més, els ajuntaments podran autoritzar la celebració de mercats ambulants.

Es podran beneficiar d'aquestes mesures les persones empadronades o les que hagin passat els últims 14 dies en els municipis en qüestió. Queden excloses les persones amb símptomes o en aïllament domiciliari per haver estat contacte amb un positiu. La població més vulnerable pot acollir-se a aquestes mesures si la seva condició clínica està controlada i els ho permet.

Les comunitats autònomes i els mateixos municipis podran demanar al Ministeri de Sanitat la suspensió de l'aplicació d'aquesta ordre quan es consideri que hi ha risc per a la població o en cas que el nombre de casos positius de coronavirus creixi de forma sostinguda durant les dues setmanes anteriors a la sol·licitud. La comunitat també podrà demanar la flexibilització d'altres mesures.

Es podrà ordenar l'ús de l'espai públic amb mesures com l'ampliació de zones per a vianants, la recuperació i adaptació de zones verdes i altres espais lliures, la definició de vials per a bicicletes, patinets i vehicles similars o la delimitació de les zones de bany públic a les platges, rius i llacs. Els ajuntaments podran adoptar mesures restrictives en l'accés als espais naturals quan creguin que hi ha risc d'aglomeracions.

Queden fora d'aquesta ordre els municipis de menys de 10.000 habitants que tinguin un nucli urbà consolidat adjacent a un altre municipi més gran o en el cas que la suma de les dues localitats sigui superior a 10.000 persones.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —