Vilamalla
Per Maria Ripoll i Albert Postils
Publicat el 09 de març 2021

La victòria de Vox també ha estat la victòria dels prejudicis. El resultat de les eleccions catala­nes ha situat en l’ull de l’huracà els municipis de Vilama­lla i La Pobla de Mafumet, els únics on Vox s’ha imposat com la força més votada. Tot plegat, en un con­text on el partit d’extrema dreta ha entrat al Parlament de Catalunya per primera vegada amb 11 escons i 217.883 vots. D’aquests, 102 són de Vilamalla i 249 de La Pobla de Ma­fumet, dues poblacions on els seus habitants s’han sentit assenyalats pels mitjans de comunicació.

Vilamalla

“Aquí hi ha un ambient castellano­parlant, no hi ha noms com ‘Joan, Biel, Pilar, etc.’, aquí tenim ‘el Jon­athan, el Brian, el Kevin’”. Un veí de Vilamalla que ha volgut roman­dre en l’anonimat dóna una visió quasi ètnica de la composició so­cial del poble.

Segons ha explicat, la majoria de la població tenen familiars emi­grants d’Andalusia que van venir als anys 60 per treballar a la indústria. Aquestes famílies sempre han estat de classe treballadora i de vot soci­alista, i generalment han passat els mateixos valors i cultura als fills, que no sol ser precisament inde­pendentista.

Per tant, segons expli­quen, “han votat a Vox perquè es­tan farts del procés, no perquè si­guin racistes ni homòfobs, ha estat un recurs extrem per frenar l’in­dependentisme”. Com explica un altre veí de Vilamalla, que també ha preferit mantenir-se a l’ano­nimat, els primers moments des­prés dels resultats electorals van ser de sorpresa.

La victòria de Vox al seu poble va venir en silenci, sense símbols pels carrers, als balcons no hi ha quasi cap bandera, mai hi havia ha­gut mai cap conflicte entre veïns, ni tan sols per l’1-O. Segons expli­quen, l’única cosa que sempre ha imperat en el poble és el respecte per les ideologies de cadascú. Per tant, expliquen que és precisament per això que la sorpresa més gran va ser l’atac mediàtic estereotipat que va recaure sobre Vilamalla després de les eleccions.

Els estereotips són els elements que consideren que més mal ha fet al poble. Recorden que “no és ‘El poble de Vox’, sinó que és un poble en què un 20% va votar a l’extrema dreta, mentre que s’oblida que el 80% res­tant no ho va fer”, a més, el fet que a les anteriors eleccions guanyés Ciu­tadans ja els va preparar per a la vic­tòria de les dretes, encara que “tam­poc no pensàvem que guanyés l’extre­ma dreta”, diuen.

Els veïns relaten com una onada de periodistes va acudir a Vilamalla a la recerca d’un titular sensacionalis­ta i sucós. Una munió de fotògrafs es van concentrar a sota del balcó de l’única veïna que hi té una bande­ra penjada, o periodistes de renom fent-li entrevistes en directe a l’al­calde preguntant per què havia per­mès que guanyés l’extrema dreta, responsabilitzant-lo dels fets. “Hi va haver mitjans que li van dema­nar explicacions a l’alcalde, i ell no pot dir res. Al final aquests resultats són per culpa de 15 persones, grà­cies a les quals el mapa es va pin­tar verd”, explica un dels veïns de Vilamalla.

 

La Pobla de Mafumet

El municipi de la comarca del Tar­ragonès ha estat l’altre gran pol d’atracció dels estigmes. En aquest cas, el resultat ha estat més ajus­tat que a Vilamalla, ja que Vox s’ha imposat sobre el PSC per una úni­ca butlleta. “Em pot consolar que només sigui per un vot, però hi ha molta gent que els dona suport”, reflexiona una veïna del municipi que tampoc vol revelar la seva identitat.

Tot i la sorpresa generalitzada per la victòria de l’extrema dreta, la tendència des de fa anys d’aques­ta localitat és la de donar suport a partits de dretes. Sense anar més lluny, en les últimes eleccions Ciu­tadans va obtenir un suport de més del 40%. Ampliant el que ja va ob­tenir en els comicis de 2015, quan va fregar el 30%.

“Hi ha molta gent que va venir d’Andalusia per la petroquímica. Igual això sí que es pot veure re­flectit en els resultats. Òbviament, la gent que ve de la resta d’Espa­nya votarà per un partit que defen­sa la unitat del país. No buscarà vies independentistes o portes obertes a un referèndum“, explica el Gui­llem, un altre habitant de La Pobla de Mafumet.

Al marge del context sociològic d’aquesta població, també coexis­teixen altres variables que han in­fluït en el resultat. “La gestió de la pandèmia ha ge­nerat moltes crítiques cap al Go­vern“, apunta la veïna anònima que entén el suport a Vox com un vot protesta.

I, de fet, la pandèmia, i l’absten­ció que pot haver generat ha obert la porta a “la victòria de Vox. Els par­tits de dretes, o d’ultradreta si vols dir, han anat més en massa a vo­tar que no pas la gent d’esquerres i de centre”, raona en Guillem. Si a Catalunya la participació ha baixat 26 punts, a La Pobla de Mafumet la caiguda ha estat de 35 (del 78,56% al 43,02%).

En paral·lel a les xifres, conviu la sensació de sentir-se assenyalats en els mitjans de comunicació. “M’he sentit una mica com la vergonya de Catalunya”, relata la veïna. “Suposo que és normal que hi hagi rebombo­ri, però et sents en el punt de mira”, complementa en Guillem.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —