Aquests primers resultats també posen de manifest que l'ansietat moderada o severa i la depressió afecten més les dones, els joves i les persones d'origen estranger
Per ACN
Publicat el 12 de maig 2020

Un 24,3 % dels catalans podria haver patit ansietat durant el confinament i un 20,8 %, depressió, segons els resultats preliminars d'un estudi quantitatiu sobre l'impacte social de la pandèmia de la Covid-19. Aquests primers resultats també posen de manifest que l'ansietat moderada o severa i la depressió afecten més les dones, els joves i les persones d'origen estranger. 

Duen a terme la recerca un grup d'investigadors de la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut (ICS), la Xarxa d'Investigació en Activitats Preventives i de Promoció de la Salut (redIAPP) i Salut entre Cultures (SEC). Els resultats s'han extret d'entre més de 3.700 respostes a una enquesta en línia que segueix oberta.

Convivència

Un 17,4 % de les persones viuen soles durant el confinament, i el 54,5 % comparteix l'habitatge amb altres persones. El 32,4 % viu el confinament amb un o dos menors, i el 13 % conviu amb una o dues persones en situació de dependència. Respecte de les condicions dels habitatges on es passa el confinament, el 10,7 % no disposa de cap espai exterior (balcó, terrassa o jardí).

D'entre els enquestats que conviuen amb altres persones durant el confinament, el 38,7 % està una mica o moderadament preocupat per la convivència, i el 7,1 % està bastant o molt preocupat. Pel que fa als estils de vida, s'ha detectat un augment del consum d'ansiolítics i antidepressius (31,1 %), ha augmentat el consum de televisió o plataformes digitals (66,2 %) i de les xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter, etc.), un 71,8 %.

Violència

Un 2,2 % de les persones enquestades ha declarat que ha patit algun tipus de violència (emocional, física o econòmica) durant el confinament, un 2,8 % en el cas de les dones i un 1,7 % en el cas dels homes.

De les persones que han declarat violència, el 62 % n'ha reportat un augment durant el confinament. Dins d'aquest percentatge destaca que el 64,7 % de les dones que ha patit aquest augment té ansietat severa o moderada, mentre que en el cas dels homes, un 33,3 % té depressió lleu.

Pel que fa a la depressió en les dones, s'observa que el 49,2 % amb depressió moderada, moderadament severa i severa ha patit violència. La violència de gènere és major que cap altre tipus de violència a la llar.

Preocupació per la Covid-19

El 64,6 % dels participants està poc preocupat per contraure la Covid-19. No obstant això, el 26 % dels enquestats sí que està bastant o molt preocupat. Pel que fa a l'estigma, el 15,3 % de persones diagnosticades amb Covid-19 o amb simptomatologia compatible ha tingut por o vergonya d'explicar-ho a altres persones per por de ser percebudes o tractades de forma negativa.

Dels resultats preliminars de l'informe destaca també que prop del 80 % de les persones enquestades considera que la pandèmia representa un problema greu per a la seva economia.

Estudi

La recerca feta fins ara, de tipus quantitatiu, es complementarà amb un estudi de metodologia qualitativa que permetrà recollir, mitjançant entrevistes telefòniques, els relats sobre les vivències i experiències del confinament. Un total de 950 persones ha deixat ja a l'enquesta el seu telèfon o correu electrònic de forma voluntària i aviat s'iniciaran les entrevistes.

Durant les següents fases del projecte, es durà a terme un estudi transversal poblacional mitjançant enquestes en línia un cop hagin passat sis mesos de l'actual per conèixer la vivència del confinament i els possibles canvis en la situació personal i laboral. D'altra banda, l'estudi s'ampliarà a països llatinoamericans com el Brasil, l'Equador, Mèxic i Xile per poder-ne comparar l'impacte social.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —