Les persones amb menor nivell socioeconòmic són més propenses a patir la Covid-19
Per EFE i Redacció
Publicat el 21 de maig 2020
Temps de lectura 4 minuts

Les persones amb menor nivell socioeconòmic pateixen més casos de Covid-19 i amb una mortalitat més elevada que la resta de la població, segons ha revelat un estudi de l’Observatori de les Desigualtats en Salut, que ha publicat aquest dimarts l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUA).

Segons l’estudi, que ha analitzat les xifres de casos positius i mortalitat a Catalunya fins al 7 de maig, el nombre total de casos de coronavirus a Catalunya (incloent-hi positius i sospitosos) és de 219.903 i representa una taxa de 2.873,0 per cada 100.000 habitants (3.606,8 en les dones i 2.111,4 en els homes).  

El principal objectiu era comprovar la relació entre el nombre de casos i la mortalitat de la malaltia amb la situació socioeconòmica dels pacients i de l'àrea bàsica de salut (ABS) de residència.

Taxes de mortalitat estandarditzades per Covid-19 segons l'ABS en dones i homes de 65 anys o més

Com s’ha determinat el nivell socioeconòmic?

Per elaborar l'estudi, els investigadors van dividir el nivell socioeconòmic individual en trams de renda. D’aquesta manera, es van establir 4 categories de nivell socioeconòmic: persones exemptes de copagament farmacèutic, amb renda anual per sota de 18.000 euros, amb renda anual entre 18.000 i 100.000 euros, i amb renda anual per sobre dels 100.000.

A continuació, per agrupar les ABS segons el nivell socioeconòmic de l'àrea van usar l'índex socioeconòmic compost, que és el que s'empra per assignar recursos a l'atenció primària, d'acord amb les dades poblacionals de nivell socioeconòmic, nivell d'instrucció, ocupació, esperança de vida, taxa de mortalitat prematura i hospitalitzacions evitables.

Amb Catalunya com a únic territori analitzat, l’informe no percep un gradient ni en les taxes de casos ni en les de mortalitat segons el nivell socioeconòmic de la zona on estigui situada l'ABS. Tot i això, algunes ABS concretes presenten unes taxes més elevades de mortalitat i alhora estan en el grup d'ABS de nivell socioeconòmic més baix. En canvi, sí que confirma que les taxes de casos en el grup d'edat de 65 a 79 anys en ABS de nivell socioeconòmic menor són més altes que en els altres grups d'ABS.

"Les dades analitzades posen de manifest desigualtats de gènere i nivell socioeconòmic en el nombre de casos i la mortalitat per Covid-19. Quan la pandèmia acabi, caldrà fer balanç, analitzar totes les dades, i treure conclusions que ajudin al disseny de polítiques de salut", ha declarat la directora de l'Observatori, Anna García-Altés.

Afectació més alta en dones, però mortalitat més elevada en homes

D’altra banda, l’informe revela que les dones presenten taxes més elevades de casos de Covid-19 que els homes, però aquests tenen una mortalitat més alta en tots els grups d’edat. Per exemple, la taxa de mortalitat estandarditzada en els homes de 80 anys o més en el grup de menor nivell socioeconòmic és de 2.832,4 per cada 100.000 homes, mentre que en les dones és de 1.361,9.

Taxes de mortalitat brutes i estandaritzades en dones i homes de 65 anys o més

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —