El Ministeri d'Universitats planteja un curs híbrid i recomana no doblar classes per l'escassetat de recursos docents
Per ACN i Redacció
Publicat el 13 de juny 2020

El Ministeri d'Universitats ha plantejat que el pròxim curs 2020-2021 pugui ser híbrid per reduir el risc de contagi de Covid-19. El Ministeri ha elaborat un document de recomanacions, juntament amb Sanitat, en el qual indica que els centres hauran de calcular els espais dels quals disposen i complir la distància de seguretat, i quan això no sigui possible, oferir alternatives virtuals.

Entre aquestes mesures, planteja la possibilitat que una part dels alumnes sigui a l'aula i una altra, a casa, i que es facin torns rotatius. El document diu que "tenint en compte l'escassetat de recursos docents a curt termini, no es considera convenient doblar les classes per grups per mantenir la presencialitat, perquè això implicaria una sobrecàrrega insuportable per al cos docent".

Després que la ministra Isabel Celaá anunciés ahir que el curs escolar que començarà al setembre serà presencial pel que fa a infantil, primària, ESO i batxillerat, el Ministeri ha elaborat dos documents que han de servir com a orientació quant a les universitats. Insisteix, però, que aquests documents es fan "amb ple respecte a l'autonomia universitària i a les competències de les comunitats autònomes".

Classes presencials o en format híbrid en funció de l’ocupació d’espai

Cada centre haurà de calcular els coeficients d'ocupació de cada activitat docent i investigadora, tant el real com el que hauria de ser tenint en compte tots els alumnes i la distància de seguretat d'un metre i mig. Si el coeficient d'ocupació real és superior al teòric, planteja que l'activitat "no es podrà desenvolupar de forma presencial del tot i les universitats haurien de prendre les mesures pertinents perquè es pugui dur a terme en línia".

En aquest sentit, si es disposa dels equips necessaris, es podrà fer una retransmissió de l'activitat de tal manera que es combini la presencialitat amb la via telemàtica. Així doncs, hi hauria alumnes a l'aula fins a completar l'aforament aconsellat, i la resta assistiria a la classe virtualment. "En aquesta opció, haurien de fer-se rotacions periòdicament entre els estudiants que reben l'ensenyament presencial i aquells que ho fan per videoconferència", afegeix. Aquestes modalitats s'haurien de fer servir per a conferències magistrals dirigides a un gran nombre d'estudiants.

En el cas que el coeficient obtingut no superi el màxim permès, les classes serien presencials "i es garantirien totes les mesures de distanciament social i d'higiene que estiguin vigents a l'inici del curs". Per tant, les mesures de presencialitat s'haurien de fer públiques abans de l'inici del període de matriculació de cada universitat.

D’altra banda, en el segon document del Ministeri d’Universitats s'aposta per disminuir el nombre de persones assistents, fomentar l'ús d'espais a l'aire lliure i establir, sempre que sigui possible, grups petits i estables. A més a més, es recomana restringir les sortides i les entrades a les zones imprescindibles i fer torns.

De la mateixa manera, s'afirma que cada centre establirà abans de l'inici del curs 2020-2021 un pla de contingència que permeti, en cas que la situació sanitària ho requereixi, un canvi "massiu i immediat" al sistema de docència en línia. A més a més, el document assenyala que aquestes mesures de digitalització i formació dels docents "tenen implicacions pressupostàries que hauran de ser tingudes en compte per les administracions competents".

Distància de seguretat i ús de mascareta

Al segon document, elaborat conjuntament entre el Ministeri d’Universitats i el de Sanitat, s’estableixen mesures de prevenció i d'higiene. S'insisteix a apostar per "un model mixt (presencial i no presencial) en la proporció que la situació epidèmica permeti en cada moment".

En el cas de la presencialitat, es considera que s'ha de mantenir la distància d'1,5 metres "entre les persones a tots els espais del centre universitari". Quan això no es pugui complir, s'haurà de portar mascareta a excepció d'uns determinats col·lectius. A més a més, s'insisteix en la rentada freqüent de les mans i la necessitat de tenir un protocol de neteja, desinfecció i ventilació.

Recomanacions per als procediments d’actuació

No podrà accedir al centre ningú amb símptomes compatibles amb la Covid-19 i, a més a més, s'ha d'establir un procediment d'actuació si algú comença a tenir-ne. Es recomana que cada centre tingui una persona responsable referent als aspectes relacionats amb la Covid-19 i un canal de comunicació amb la comunitat educativa per a la resolució de dubtes.

En el cas de les activitats que no requereixen presencialitat, es recomana mantenir el teletreball, així com en les reunions de professorat. A més a més, es concreta que les persones vulnerables al coronavirus haurien de tornar a la feina "sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti". En cas de dubte, planteja que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals avaluï el cas.

Finalment, el document recull un seguit de recomanacions sobre com dur a terme la neteja i desinfecció de les zones comunes, quin material s'ha de proporcionar els treballadors, com gestionar un possible cas o com gestionar els residus que es generin.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —