Hospital
Per Redacció i ACN
Publicat el 13 de juny 2020
Temps de lectura 2'

El 81,7 % de les morts per Covid-19 entre el 7 de març i el 25 d'abril a Catalunya es registren en els majors de 75 anys, en nombres absoluts hi ha més dones, per la seva major esperança de vida. Aquesta és una de les conclusions d'un informe de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) a partir de les 12.146 defuncions reportades per les funeràries. La incidència mesurada amb la taxa bruta de mortalitat, però, és superior en els homes que en les dones en tots els grups d'edat. D'altra banda, l'informe també calcula que entre el 2 i el 24 d'abril s'han evitat 1.415 morts no relacionades amb el virus arran del confinament, com ara els accidents de trànsit o els laborals. 

Les defuncions per Covid-19 a Catalunya mostren comportaments diferents per sexe i edat. En nombres absoluts, s’observen més defuncions entre els homes abans dels 75 anys i més en les dones a partir dels 75, ja que l'esperança de vida és més alta en les dones i això suposa una forta feminització de la població d’edat elevada. 

L’informe ha estudiat el període comprès entre el 7 de març i el 25 de maig, quan es van registrar 12.146 defuncions causades pel virus.

Aquesta xifra suposa una taxa bruta de:

  • 158,7 defuncions per 100.000 habitants

De les 12.146 defuncions:

  • el 51,5 % van ser dones (taxa bruta de mortalitat de 160,4 defuncions per 100.000 dones)
  • el 48,5 % van ser homes (taxa bruta de mortalitat de 157,0 defuncions per 100.000 homes)

Per grups d’edat, el 6,4 % de defuncions es van produir en menors de 65 anys, el 12 % entre 65 i 74 anys i el 81,7 % en població de 75 anys i més. La taxa bruta de mortalitat va ser de 12,5 defuncions per 100.000 habitants menors de 65 anys, 196,7 defuncions per 100.000 habitants entre 65 i 74 anys i 1.369,8 defuncions per 100.000 habitants de 75 anys i més.


Excés de defuncions entre el 13 de març i el 22 d'abril

L’informe també estima que la Covid-19 ha suposat un excés de defuncions a Catalunya de 6.482 entre el 13 de març i el 22 d’abril de 2020, cosa que representa un excés d’un 92,7 %. Durant aquest període de 41 dies s’han observat 13.476 defuncions per totes les causes, tot i que se n’esperaven 6.994, si es tenien en compte les defuncions diàries per totes les causes dels últims 5 anys. La població menor de 65 anys pràcticament no presenta excés de defuncions (18,1 %), en canvi, en el grup de la població de més de 75 anys la diferència entre les defuncions observades i les esperades és més gran (106,9 %).

Aquesta anàlisi és una primera avançada amb les dades provisionals actualment disponibles que, tan aviat com el Registre de Mortalitat de Catalunya tingui els certificats de defunció de tota la població i pugui codificar les causes de mort, s’haurà d’actualitzar.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —