Violència digital i protecció a les dones trans: noves millores a la llei de violència masclista
Per ACN
Publicat el 18 de desembre 2020

El ple del Parlament ha aprovat aquest divendres la llei de modificació de la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, del 2008. La nova norma actualitza la vigent fins ara incorporant-hi la violència digital i la violència vicària –la que s'exerceix contra els fills amb la finalitat de provocar dolor a la mare– i també estenent la protecció a les dones trans. "Les referències a les dones incloses en aquesta llei s'entén que inclouen les nenes i les adolescents, i, per tant, també les dones, nenes i adolescents transgènere", recull la llei.

A banda de posar al dia conceptes i supòsits, la normativa reclama que s'incorpori l'educació afectivosexual des de l'etapa infantil fins, com a mínim, a la secundària obligatòria, fent "un abordatge explícit, transversal, rigorós i sistemàtic de la perspectiva de gènere". També estableix que els pressupostos de la Generalitat hauran de consignar una partida específica per finançar l'atenció, recuperació i reparació a les víctimes de violència de gènere que permeti atendre tots els casos.

Així mateix, obliga els Mossos d'Esquadra a requerir la presència d'un lletrat al Col·legi d'Advocats quan una dona acudeixi a comissaria per presentar una denúncia per violència masclista per tal d'assistir-la des del moment inicial. L'avaluació de risc fet pels Mossos en aquests casos s'haurà d'adaptar al tipus de violència concreta que hagi patit la víctima i s'haurà de basar en informació subjectiva de la dona, la relació de poder de l'agressor, la dependència emocional i econòmica que hi tingui, la durada de les agressions, el tipus de violència, el suport familiar i l'existència de processos judicials vinculats.

S'haurà de crear per part del Govern un instrument que avaluï els riscos per a les dones maltractades i els seus fills per a ús dels metges forenses i les unitats de valoració forense integral. En aquests equips hi haurà d'haver professionals de l'àmbit de la família que valorin qüestions com el règim de visites i custòdia.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —