-
Per ACN
Publicat el 08 de setembre 2023

Una investigació externa encarregada per l'Ajuntament de Barcelona no ha pogut trobar cap causa clara de la caiguda d'una palmera datilera el passat 3 d'agost al barri del Raval i que va matar una jove. L'arbre estava sa i no s'han trobat elements que la poguessin fer caure. Una de les possibles causes, tot i que no definitiva, és l'estrès hídric que podia haver patit per la sequera.

Per tot això, el consistori ha decidit talar 540 exemplars similars, estiguin sans o no, pel possible risc, fent encara més restrictius els elements a valorar fins ara. A més, la resta de les 2.500 datileres es regaran sistemàticament.

L’informe extern i independent encarregat per Parcs i Jardins a una empresa d’arboricultura especialitzada en patologies d’arbres i palmeres per determinar els motius de la caiguda sobtada de la palmera conclou que no es pot establir cap causa principal que expliqui el trencament.

El document apunta que la causa de la caiguda no era previsible i cap factor va permetre actuar de forma preventiva. Conclou que la palmera presentava un aspecte normal, sense defectes interns. L’informe considera que la palmera era un exemplar sa i que podria haver patit un estrès hídric important per desadaptació en període de sequera elevada.

El tancament d'una font per la sequera, possible clau

L’estudi ha tingut en compte diferents elements tant de l’entorn com els extrets de les mostres de la palmera. Pel que fa a elements de l'entorn, conclou que l'exemplar no estava exposat a grans càrregues de vent que impliquessin un risc alt, però apunta que podria ser rellevant el tancament arran del decret de sequera d'una font ornamental que hi havia a la plaça. Aquesta font podria haver filtrat aigua pel subsol a l'arbre quan funcionava, però amb el seu tancament, l'arbre podria no haver-s'hi adaptat.

Pel que fa a possibles defectes al tronc, l’anàlisi visual de la palmera no mostra símptomes de risc i el test d’oscil·lació realitzat no havia detectat anomalies. Tampoc no es detecten cavitats, podriments, problemes a les arrels o pèrdua d’escorça. Sobre la inclinació, les imatges de Google Streetview del mes de març no mostren nivells preocupants. Per últim, els resultats de les proves amb resistògraf no mostren càrregues antigues i per tant un estudi intern de l’estípit no hagués mostrat cap defecte significatiu.

El gerent de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez, i el cap d’àrea de gestió d’arbrat, Joan Guitart, han explicat que s'accelerarà la substitució de les palmeres datileres de la ciutat per altres tipus de palmeres i d’arbres per reduir el risc de trencament sobtat d’aquesta espècie i minimitzar el risc de danys a persones. Aquesta espècie és l'única que es trenca i cau, i per això des del 2014 ja no se'n planten més.

Durant les últimes cinc setmanes, des de la caiguda mortal, s’han revisat de forma preventiva un total de 1.224 palmeres datileres de les 2.500 existents, aquelles que reuneixen característiques similars a la que va caure de forma sobtada a la plaça d’Emili Vendrell al barri del Raval el passat 3 d’agost i que va provocar la mort d’una persona. La revisió ha determinat que es talaran 540 exemplars, una tasca que ja s’ha iniciat, i fins avui ja se n’han retirat 308.

Aquesta revisió preventiva s’ha realitzat amb l’objectiu de minimitzar qualsevol risc i s’han tret aquells exemplars que els tècnics han considerat més adients per accelerar la retirada i substitució de la palmera datilera, que es va iniciar a la ciutat l’any 2014. Les noves plantacions d’altres espècies de palmera es realitzaran quan finalitzi l’actual decret de sequera.

A més, mentre duri la calor, es continuaran regant sistemàticament totes les palmeres datileres de la ciutat, com s’ha fet ja les últimes setmanes.

Canvis en el Pla de risc de l’arbrat

Els tècnics de Parcs i Jardins també han modificat el Pla de gestió de risc de l’arbrat amb noves mesures específiques per a palmeres, per poder millorar l’avaluació de riscos.

Aquestes mesures són, principalment, la tala sistemàtica de totes les palmeres datileres de més de 10 metres d’alçada plantades en ubicacions amb probabilitat de causar danys personals i també de totes aquelles de més de 5 metres on s’observin factors de risc.

Els exemplars catalogats, i per tant, protegits, de palmera a la ciutat es mantindran perquè ja tenen sistemes de seguretat complementaris.

Totes aquestes mesures s’han incorporat al pla municipal d’avaluació de risc, que té les mesures més restrictives de tot l’Estat espanyol, i que ja preveu mesures d’avaluació específiques per a palmeres com l’anàlisi instrumental de l’estípit (tronc) per detectar anomalies internes i la prova d’oscil·lació per avaluar el volteig de l’exemplar.

— El més vist —
— Hi té a veure —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —