TOC
Per Víctor Naharro
Publicat el 10 d’octubre 2022

El Trastorn obsessivocompulsiu (TOC) implica molt més que tenir certes manies o obsessions irracionals. Ordenar la biblioteca resseguint un patró concret, que et molesti un quadre lleugerament tort o que portis els calçotets de la sort quan tens exàmens no és patir TOC. De fet, és considerada per l’OMS com “una de les deu entitats clíniques que més afecten el funcionament global de la persona”, associada en el 90% dels casos a altres trastorns, com pot ser la depressió o l’ansietat.

“La Malaltia del Dubte” se centra en com afecta el TOC als joves, posant el focus en la difícil convivència amb el trastorn en una etapa vital tant estimulant com incerta. A través de tres històries personals i tres tipus de TOC diferent, s’ha intentat abordar el tema des d’una perspectiva propera i íntima, per tal de connectar i entendre millor tot el que suposa el dia a dia d’un jove amb aquesta malaltia. 

Que aquests testimonis serveixin per trencar l'estigma del TOC i per encoratjar tots aquells que el pateixen.

Podem veure aquest reportatge interactiu des de qualsevol dispositiu, però la versió des d'un ordinador és la més completa i recomanable:

LA MALALTIA DEL DUBTE
Com afecta els joves el Trastorn Obsessiu Compulsiu?
Enter
keywords

 

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —