[#if caratula??]
  [#if caratula?is_hash]
    [#if caratula.alt??]
      ${caratula.alt}
    [/#if]
  [/#if]
[/#if]
Publicat el 27 de juny 2020


Prioritats?

— El més vist —
- Comentaris -
- Etiquetes -
— Hi té a veure —
— El més vist —