Collboni i Colau
Per ACN
Publicat el 08 de desembre 2022

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal d’Hisenda, ha posat en marxa una tarifa plana per facilitar el pagament d’impostos per part dels contribuents. Es tracta d’una modalitat de pagament que permet fraccionar els tributs en quotes fixes mensuals. Les persones interessades es podran donar d’alta d'aquest servei entre el 15 de novembre i el 10 de gener. S'hi inclouen en el pagament per quotes l’impost als béns immobles (IBI), l’impost de circulació i les taxes de guals, de terrasses i de residus.

L’import de la quota no variarà en tot l'any, excepte els mesos de novembre i desembre, quan s'haurà de calcular el deute i es podrà ajustar. Al final de l’exercici es calcularà l’import de la quota per l’any següent, tenint en compte els imports de l’any anterior i el nombre de terminis sol·licitat. Com a màxim, es podran sol·licitar 11 quotes superiors als 30 euros.

En cas que la persona contribuent es vulgui donar de baixa del servei ho podrà fer a través del Portal de Tràmits i aquesta es farà efectiva l'any següent. D’altra banda, el retorn d’un pagament donarà de baixa el servei automàticament i se li notificarà al titular juntament amb la carta de pagament dels tributs que tingui amb deute pendent.

Aquesta iniciativa, en un primer moment, només és accessible per a les persones físiques. La previsió és que es pugui ampliar a les persones jurídiques en el futur. D'altra banda, l'administració local garanteix l’accés segur, ja sigui via certificat digital, ID Cat mòbil o Clave PIN.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —