[#if caratula??]
  [#if caratula?is_hash]
    [#if caratula.alt??]
      ${caratula.alt}
    [/#if]
  [/#if]
[/#if]
Per ACN
Publicat el 13 de febrer 2021

Barcelona tindrà el proper diumenge 365 col·legis electorals, 94 més que en les passades eleccions. Alguns estaran per primer cop en mercats i pavellons esportius municipals. Un 37% dels electors votarà en un col·legi diferent a l'habitual.

El total d'electors és de 1.099.282 persones. El nombre de meses electoral és de 1.929, 495 més. L'increment és del 35%. Al dispositiu logístic sense precedents que ja s'ha desplegat s'hi sumarà un altre de neteja exhaustiva, que inclou la desinfecció de tots els col·legis i de les seves immediacions, així com un dispositiu específic per a la retirada segura dels EPI que s'utilitzin durant la jornada:

Hi ha 23.721 electors menys que en les eleccions del 2019. La mitjana d'electors per cada col·legi és de 570, quan fa dos anys va ser de 789.

L’augment del nombre de col·legis electorals ha estat possible gràcies a la dotació de nous espais de titularitat municipal, de les seves entitats dependents així com d’altres administracions, universitats i equipaments privats que han posat a disposició les seves instal·lacions per garantir la disposició dels centres de votació més idonis.

Així, hi haurà 95 equipaments municipals que seran seu electoral (18 més que el 2019), 152 del Consorci d'Educació de Barcelona (15 més), 12 del Consorci de Biblioteques (+6), 23 poliesportius municipals per primer cop, 10 mercats que també s'estrenen com a seu, 9 col·legis de titularitat de la Generalitat (2 més), 3 de la Diputació, 3 universitats i 58 centres privats (21 més que fa dos anys).

Material mobilitzat

Durant la jornada electoral es mobilitzaran 403 urnes, 800.000 paperetes, 4.000 litres de gel, 100.000 unitats de guants, 41.000 mascaretes quirúrgiques i 10.000 mascaretes FFP2. S'utilitzaran 2.000 taules i 3.000 cadires, a més de 7.000 equips de protecció especial (granotes, pantalles i guants).

Una altra novetat del 14-F és que hi haurà un dispositiu de neteja que inclou la desinfecció de tots els col·legis abans, durant i després de les eleccions. Ecologia Urbana ha previst també un dispositiu específic per retirar de forma segura els EPI un cop finalitzada la jornada, així com una desinfecció específica de la via pública en les immediacions dels diferents col·legis electorals.

L’Ajuntament de Barcelona ha previst un dispositiu de personal voluntari que exercirà funcions de suport el dia de les eleccions per garantir que els centres de votació s’adeqüen als protocols establerts i que els electors compleixen amb les directius sanitàries que fixa el Procicat. En total es mobilitzaran prop d’un miler de voluntaris.

El personal treballador de l’Ajuntament de Barcelona serà responsable de seguretat del col·legi electoral i farà d'assistent al responsable. Entre les funcions que se’ls assignen hi ha controlar l’accés ordenat dels votants al col·legi electoral, organitzar les cues i el flux dels votants dins de la seu, mantenir les distàncies de seguretat, assegurant l’entrada i sortida pels accessos correctes, amb l’objectiu d’evitar la formació d’aglomeracions. També garantir el compliment de l’obligació d’ús de mascareta en tot moment i garantir la neteja de mans dels electors i evitar el contacte entre persones.

— El més vist —
- Comentaris -
- Etiquetes -
— El més vist —