[#if caratula??]
  [#if caratula?is_hash]
    [#if caratula.alt??]
      ${caratula.alt}
    [/#if]
  [/#if]
[/#if]
Per EFE
Publicat el 31 de desembre 2020

Les dones suporten major precarietat en el món de l'art a Espanya, perquè venen les seves obres per un preu significativament menor: el 88% de dones les ven per menys de 1.000 euros enfront del 71,1% dels homes, i, en concret, el percentatge d'artistes que concentra el seu preu de venda mig entre els 100 i 500 euros és de 49,8% en dones i 32,8% en homes. Només el 27% tenen contracte estable amb galeries (enfront del 36,6% dels homes) i la seva carrera es veu interrompuda pels obstacles a l'hora de conciliar la maternitat amb el treball.

Així ho posa de manifest l' “Estudi sobre desigualtat de gènere en el sistema d'art a Espanya”, elaborat per la historiadora d'art Marta Pérez Ibáñez, al costat de la investigadora Carolina Rodovalho Cordeiro i de la comissària Semíramis González Fernández.


La major part de les 31 professionals entrevistades coincideixen en la falta d'aplicació de la Llei d'Igualtat de 2007


La recerca, que ha comptat amb el suport de la Biennal MAV 2020, a través de les Ajudes a la Creació i Mobilitat de l'Ajuntament de Madrid, ofereix una visió crítica sobre la desigualtat en el panorama artístic espanyol, i ho fa a través d'una mostra de 1.105 d'artistes plàstics i visuals del total dels 25.000 que s'estima que hi ha en actiu en l'actualitat. “Encara que existeixi un elevat nombre d'artistes professionals en actiu a Espanya i es tracti d'un col·lectiu amb alta formació, capacitació i especialització, existeix un evident desequilibri en visibilitat i capacitat d'accés als mecanismes de distribució, legitimació i comercialització de l'obra d'art respecte dels artistes homes”, assenyala Marta Pérez Ibáñez. 

Viure de l'art a Espanya no és per a dones

Segons la recerca, el perfil d'artista que sí que pot viure de l'art és el d'un home (63%) entre 30 i 50 anys (53%) que es dedica a la pintura (63%). Encara que la proporció mitjana entre artistes està molt equilibrada, amb un 51,7% de dones i un 48,3% d'homes, aquesta situació varia en els diferents rangs d'edats. Les dones són una àmplia majoria entre els artistes joves, arribant al 84,6% entre menors de vint anys i a 62,5% entre els 21 i 30 anys. Una tendència que s'inverteix a partir dels quaranta anys i va decreixent progressivament fins a arribar al 23,8% en el tram d'edats superior als setanta anys. 


L'estudi es fa a través d'una mostra de 1.105 d'artistes plàstics i visuals del total dels 25.000 que s'estima que hi ha en actiu en l'actualitat


A més, l'estudi posa de manifest la massiva incorporació femenina a les arts visuals: el 72% de les dones enquestades declara haver realitzat estudis superiors en matèria artística, enfront del 53,6% dels homes.

Elles, més precàries i les seves obres més barates

No obstant això, elles suporten una major precarització de la professió. El 38% d'homes declara rebre menys de 8.000 euros anuals -el llindar del salari mínim interprofessional-, mentre que en el cas de les dones el percentatge ascendeix fins al 55,7%, i només un 4,9% declara ingressar més de 30.000 euros a l'any, enfront del 13,5% dels homes.

Pel que fa a la venda de les seves obres el preu mitjà de les obres venudes per les dones és significativament menor al dels homes, el 49,8% de les artistes concentra el seu preu de venda mig entre els 100 i 500 euros, en comparació del 32,8% d'homes. La proporció de dones que ven les seves obres amb preus mitjans superiors als 5.000 euros és del 0,3% i del 2,4%, en el cas dels homes.


El 72% de les dones enquestades declara haver realitzat estudis superiors en matèria artística, enfront del 53,6% dels homes


La maternitat continua sent un obstacle

En aquest sentit, la recerca també ressalta la manera en què la maternitat condiciona la carrera de les artistes a causa de les dificultats que troben per a conciliar la seva vida laboral amb la familiar. Una limitació que és un fre en la seva carrera artística entre els vint i trenta anys, segons exposa l'estudi, i que molt poques vegades afecta de manera similar als homes.

Avanços en els últims anys

La major part de les 31 professionals entrevistades coincideixen en la falta d'aplicació de la Llei d'Igualtat de 2007 i reconeixen que els canvis reeixits no es poden atribuir només al text legislatiu, sinó a l'embranzida d'associacions, organitzacions i les mateixes professionals del sector.

— El més vist —
- Comentaris -
- Etiquetes -
— El més vist —