[#if caratula??]
  [#if caratula?is_hash]
    [#if caratula.alt??]
      ${caratula.alt}
    [/#if]
  [/#if]
[/#if]
Per ACN
Publicat el 12 de febrer 2021

Les peticions d’asil a la ciutat de Barcelona van baixar prop d’un 60% el 2020 respecte al 2019 a causa de la pandèmia. Així, van passar de 19.200 a 7.994. El descens de menors va superar el 70%, i es va passar de 2.728 a 766. Són dades de la Policia Nacional que han permès reduir la llista d’espera dels sol·licitants d’asil de 13 a menys de 3 mesos, i s’espera que es pugui reduir a una setmana, abans de l’estiu.

L’important increment de sol·licitants dels últims anys havia desbordat la Brigada d’Estrangeria de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya i la Subdelegació del govern espanyol a Barcelona. El punt màxim de peticions va ser l’any 2019, quan només a la ciutat de Barcelona es van presentar 19.200 sol·licituds d’asil, 2.728 de les quals per a menors d’edat. Les cites per a les entrevistes personals es donaven, l’octubre del 2019, als 13 mesos i es formaven llargues cues al carrer per fer els tràmits.

Fa poc més d’un any, el gener del 2020, la Subdelegació i la Policia Nacional van instaurar la cita prèvia per primer cop a l’Estat en aquests tràmits. També es va incrementar el personal especialitzat en la realització de les entrevistes personals als sol·licitants d’asil.

La pandèmia de Covid va fer baixar de cop l’entrada de noves peticions d’asil, fins a 7.994, 766 de les quals, de menors d’edat, el 2020. Això ha permès baixar la llista d’espera a tres mesos i, abans de l’estiu, es preveu reduir-la a una setmana.

— El més vist —
- Comentaris -
- Etiquetes -
— El més vist —