ONG
Publicat el 23 d’octubre 2021

Save the Children ha publicat recentment l’informe “No és amor”, una anàlisi sobre la violència de gènere entre els adolescents. L’estudi, que analitza les polítiques i dades existents a Catalunya i arreu de l’Estat sobre violència de gènere entre adolescents, pretén posar sobre la taula la problemàtica de la violència de gènere entre adolescents per conèixer de quina manera hem d'abordar-la per aconseguir la seva erradicació.

L'ONG alerta de les greus conseqüències de la violència psicològica i de control que pateixen 1 de cada 4 adolescents de 16 i 17 anys, segons les dades recollides per la Macroenquesta de Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat (2019).

Igualment, Save the Children posa en relleu que 1 de cada 5 nois d’entre 15 i 29 anys considera que la violència de gènere no existeix, i que 1 de cada 3 considera que són acceptables certes formes de violència i de control a la parella, segons informen les dades de l’últim Baròmetre Joventut i Gènere de la Fundació FAC.

Dificultats per conèixer la incidència real

“El que hem constatat, és que, com en tants tipus de violència, és molt difícil conèixer la veritable magnitud de la violència de gènere en l’adolescència”, ha explicat Mireia Recasens, responsable de comunicació de Save the Children a Catalunya, al Diari de Barcelona. La dificultat de precisar la incidència de violència de gènere entre adolescents és causada per dos motius principals. “D’una banda, perquè hi ha una falta d’autopercepció de les adolescents com a víctimes de violència de gènere i de l’altra dels adolescents com a agressors i això fa que aquests casos no es denunciïn”, explica Recasens.

“A Catalunya l’any 2020 hi va haver 2.848 víctimes de violència de gènere amb ordres de protecció o mesures cautelars, de les quals 41 eren adolescents”, asseguren des de Save the Children. L’organització incideix que, tot i que el nombre pot semblar petit, cal entendre que aquestes conductes rarament són denunciades perquè, en molts casos, les adolescents ni tan sols arriben a identificar-se com a víctimes de violència de gènere i, per tant, és molt difícil detectar-ho i saber-ne la prevalença real.

Educació afectivo-sexual com a solució

Davant d’aquesta problemàtica, Save the Children creu que la solució és l'educació afectiva i sexual des d'edats primerenques, i que s’ha d’abordar des de la Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència davant la Violència.

“És essencial educar en la igualtat i en la no-violència des de ben petits, que no es perpetuïn rols de gènere i que es promoguin relacions afectives i sexuals igualitàries i segures. També és imprescindible l'ús segur i responsable dels entorns digitals, perquè hem vist que les xarxes socials el que fan és potenciar aquesta violència i que es pugui fer a distància i durant molt de temps”, defensa la responsable de comunicació de l’ONG.

Part del problema rau en la percepció de la violència de gènere que tenen les adolescents, ja que ho veuen com quelcom que passa a l’edat adulta. “El negacionisme de la violència de gènere s'ha estès entre els adolescents”, alerta Save the Children. “Si neguem les causes que provoquen la violència, es tornarà molt més difícil lluitar contra ella i això amenaça la protecció de les noies”, avisa Recasens.

“Cal que la societat revisi de manera crítica els mites de l'amor romàntic i tot el que comporten per a la joventut, arquetips que arriben a normalitzar conflictes i conductes violentes, com el lliurament total, “l'amor ho pot tot” o la gelosia com a expressió de l'amor”, ha afegit. En aquest sentit, l’ONG ha publicat la guia Coeducar en família per ajudar mares i pares a educar en igualtat.

Combatre la invisibilització de la violència de gènere entre adolescents

“Les nenes i joves menors de divuit anys queden en gran part fora del focus de les campanyes i recursos contra la violència de gènere, però també de les centrades en la prevenció de la violència cap a la infància i l'adolescència, produint-se una major invisibilització de les seves circumstàncies”, lamenta Recasens. “Per això, és urgent integrar la perspectiva de gènere i l’enfocament d’infància per lluitar contra la violència de gènere entre adolescents”, conclou.

Subratlla que cal abordar la violència de gènere entre adolescents de manera específica, ja que “l’adolescència és un període fonamental en el desenvolupament humà, completament crític en la formació de la identitat i la personalitat, per tant és un moment d’extrema vulnerabilitat".

Pornografia nociva per a l’educació sexual

La influència de la pornografia també té un pes important en la violència de gènere entre adolescents. “Hi ha una prevalença molt elevada de la violència sexual, que està molt normalitzada, probablement per la influència contínua de la pornografia”, explica Andrés Conde, director executiu de Save the Children. Segons l’informe, un 86,3 % dels nois i un 38,1 % de les noies a Catalunya reconeixen consumir pornografia.

L'estudi ha determinat que cada vegada les relacions afectivosexuals són més precoces: l’edat mitjana de l’inici de les relacions afectives és de tretze anys i la de les relacions sexuals de quinze. És per això que una educació sexual integral des d’edats primerenques és essencial per combatre aquesta realitat, ja que sense ella, “els joves construeixen el seu imaginari sexual sobre la base de models irreals i pràctiques a vegades violentes, marcats pel sexisme i aïllats de la part afectiva”, assevera l’informe. “En alguns casos, aquestes pràctiques les reprodueixen els adolescents, fins i tot de manera no consentida”, conclou.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —