-
Per ACN
Publicat el 15 de maig 2022

Els sindicats han signat el nou conveni del sector del transport sanitari de Catalunya, que preveu equiparar progressivament les condicions laborals dels treballadors a les del personal del SEM. "L'acord de conveni és un petit pas per a l'equiparació i un gran pas per al sector del transport sanitari de Catalunya", han assenyalat CCOO, UGT, USOC i SINDI.CAT.

El 9 d'octubre del 2020 es va convocar una vaga indefinida al sector per reclamar aquesta equiparació salarial, que es va desconvocar uns cinc mesos després -el 19 de març del 2021- després d'aconseguir un "pacte històric" amb els grups parlamentaris. El nou conveni elimina la bretxa salarial, redueix la jornada anual en unes 48 hores i estableix un complement especial de dedicació.

Des de l'1 de juny

Segons detallen els quatre sindicats signants, els treballadors del sector del transport sanitari començaran a cobrar ja des de l'1 de juny del 2022 la diferència retributiva amb les seves respectives categories TTS i amb dret a endarreriments des de l'1 de gener del 2022. També s'estableix un acord de reducció de la jornada anual de 48 hores passant a 1.752 hores anuals, camí cap a l'equiparació de la mitjana de les 1.624 hores anuals de l'empresa pública SEM.

Aquestes hores correspondrà als comitès d'empresa negociar la seva reducció per a enguany, però en el cas de no aconseguir un acord l'empresa podrà abonar-les a preu d'hora ordinària.

Complement d'especial dedicació

El nou conveni estipula igualment un nou concepte salarial denominat 'complement d'especial dedicació' -d'una quantia aproximada de 200 euros per any- que té com a objectiu compensar el variable en vacances, i garanteix que els treballadors del sector del transport sanitari no podran veure en cap supòsit reduït el seu salari.

En paral·lel, el treballador TES en pràctiques cobrarà el 65% de la retribució de qualsevol de les tres categories professionals per la que hagi estat contractat i, en cas que la quantitat resultant per algunes categories sigui inferior al SMI, es garanteix el cobrament del SMI vigent. Finalment, el flamant conveni garanteix que les empreses s'obliguen a establir i assumir el rentat universal de la roba de treball.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —