[#if caratula??]
  [#if caratula?is_hash]
    [#if caratula.alt??]
      ${caratula.alt}
    [/#if]
  [/#if]
[/#if]
Publicat el 13 de juny 2020


La terra gira al voltant de la lluna.

— El més vist —
- Comentaris -
- Etiquetes -
— Hi té a veure —
— El més vist —