[#if caratula??]
  [#if caratula?is_hash]
    [#if caratula.alt??]
      ${caratula.alt}
    [/#if]
  [/#if]
[/#if]
Per ACN
Publicat el 13 de gener 2021

Les Terres de l'Ebre és on més s'usa el català del país diàriament. Amb un 89,6 % de població que l'utilitza cada dia, és l'única regió catalana en què la majoria de la població (més del 55 %) el parla gairebé sempre. "És un referent d'entorn i de cohesió social que afavoreix i facilita la incorporació dels ciutadans a la llengua pròpia del país", ha destacat Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística.

En canvi, l'Ebre se situa per darrere de l'Alt Pirineu i de les Comarques Centrals en coneixements lingüístics. Els percentatges es van reduir en l'enquesta del 2018 pels canvis demogràfics del territori, sobretot pel despoblament i per l'increment destacat de ciutadans nascuts a l'estranger (+22.460 respecte al 2013).

Com ha assenyalat Franquesa, la demografia i els usos lingüístics són un binomi que va molt lligat, i a les Terres de l'Ebre s'hi ha reflectit en l'enquesta d'usos lingüístics del 2018 amb l'envelliment de la població i el despoblament. Respecte al 2013, hi ha un lleuger descens de gent que entén el català (96,1 %), que el sap parlar (88,5 %) o que el sap llegir i escriure (70,9 %), però els percentatges segueixen sent molt més alts que la mitjana catalana.

La directora general ha apuntat que en aquest període (2012-2018), les Terres de l'Ebre ha estat l'únic territori de Catalunya que ha perdut població —de totes les procedències—, ha crescut la població ebrenca nascuda a l'estranger que es concentra sobretot en les franges d'edat actives laboralment, però s'han reduït els ebrencs nascuts al país (-502) i sobretot els ebrencs nascuts a altres llocs de l'Estat (-2.357).

Cursos de català per a adults

Per a Franquesa, una de les dades més remarcables és que més de 30.500 habitants de les Terres de l'Ebre (una cinquena part de la ciutadania) que no tenen el català com a primera llengua familiar, el saben parlar. "La llengua flueix i funciona amb molta naturalitat al territori. El 60 % dels nascuts a l'estranger, a les Terres de l'Ebre diuen que volen continuar aprenent la llengua, que en volen saber més i és que l'Ebre és un entorn en què l'ús diari del català és important, frega el 90 %", ha apuntat la directora de Política Lingüística.

De fet, en l'enquesta es produeix la curiositat que el percentatge de persones ebrenques que usen el català diàriament (89,6 %) és més alt que els que asseguren que el parlen (88,5 %). "Això és un efecte que pot passar a territoris com l'Ebre en què la presència del català és tan alta i tan important que hi ha persones que ens diuen: no el sé parlar prou, però el parlo perquè és la llengua d'ús habitual al territori i és la llengua amb què em parla tothom", ha explicat Anna Torrijos, tècnica del Servei d'Informació i Estudis de la direcció general.

A l'Ebre un 18,7 % de la població ha fet cursos de català per a adults, prop de 30.000 ciutadans, i més de 101.000 habitants tenen el català com a llengua materna.

— El més vist —
- Comentaris -
- Etiquetes -
— El més vist —